Heading Text

Lūdzam rakstīt savus vērojumus, atziņas, ierosinājumus, iesūtīt rakstus publicēšanai mājas lapā, sūtīt saites uz aktuālajām publikācijām, kas ir mūsu garīgās vides aizsardzībai:
info@etikastilts.lv

ĒTL valde:
Iveta Pirktiņa, valdes priekšsēdētāja
Zane Zeile, līdzpriekšsēdētāja
Leonija Vusa-Mundeciema
Veronika Dzalbe
Eva Mārtuža

Audiovizuālo mediju piedāvājuma kritikas biedrība „Ētikas tilts Latvijā”
Brīvības iela 82-1a, Rīga, LV-1001
Tālr. 29873978, 26437597, 29126836
Reģ. Nr. 40008110544

Bankas rekvizīti – banka, konts: Swedbank,  LV37HABA0551046244489

Konts šobrīd slēgts!