Kontakti

Lūdzam rakstīt savus vērojumus, atziņas, ierosinājumus, iesūtīt rakstus publicēšanai mājas lapā, sūtīt saites uz aktuālām publikācijām, kas kalpo mūsu garīgās vides aizsardzībai:
info@etikastilts.lv

ĒTL valde:
Eva Mārtuža, valdes priekšsēdētāja
Veronika Dzalbe
Leonija Vusa-Mundeciema

Audiovizuālo mediju piedāvājuma kritikas biedrība „Ētikas Tilts Latvijā”
Brīvības iela 82-1a, Rīga LV-1001
Tel. 29332933, 29126836
Reģ. Nr 40008110544