Kontakti

Lūdzam rakstīt savus vērojumus, atziņas, ierosinājumus, iesūtīt rakstus publicēšanai mājas lapā, sūtīt saites uz aktuālām publikācijām, kas kalpo mūsu garīgās vides aizsardzībai:
info@etikastilts.lv

ĒTL valde:
Iveta Pirktiņa, valdes priekšsēdētāja
Zane Zeile, līdzpriekšsēdētāja
Leonija Vusa-Mundeciema
Veronika Dzalbe
Eva Mārtuža

Audiovizuālo mediju piedāvājuma kritikas biedrība „Ētikas Tilts Latvijā”
Brīvības iela 82-1a, Rīga LV-1001
Tel. 29873978, 22825790, 29126836
Reģ. Nr 40008110544

Bankas rekvizīti – banka, konts: Swedbank, LV37HABA0551046244489