Konference “Bērnu tiesības un ekrānmediju  piedāvājums”  (08.10.2019)
Lasīt vairāk

Latvijas Republikas simtgadei veltīta starptautiska konference
“Prezidenta institūcija nacionālā valstī” (Latvijas Prezidentu ieguldījums Latvijas stiprināšanā un valsts ilgtspējībā) (03.05.2018)
Lasīt vairāk

Konference “Vārda un ekrāna brīvība Latvijā vardarbības attēlojumu kontekstā” (30.11.2017)
Lasīt vairāk

Konference “Latviskums – valsts augstākā vērtība, tā izpratne audiovizuālajos medijos” (06.04.2017)
Lasīt vairāk

Konference “Ģimene. Vardarbība ekrānmedijos. Likums” (20.04.2012)
Lasīt vairāk

Konference “Virtuālās vardarbības vide mūsdienu kultūras telpā” (29.04.2010)
Lasīt vairāk

Konference “Vardarbības izpausme medijos: cēloņi un sekas” (30.11.2007)
Lasīt vairāk