Intervija ar Maiju Kūli

„ … Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar nevalstisko organizāciju Ētikas tilts Latvijā organizēja vairākas konferences pret vardarbības demonstrēšanu elektroniskajos medijos un datorspēlēs. Pētījumi liecina, ka uz maziem bērniem nogalināšanas un izvarošanas ainas atstāj graujošu iespaidu. Tas viss ir jāierobežo. Bet daļa ar biznesu saistīto aprindu ir pret to, jo vardarbība ļoti piesaista skatītājus. Jau Freids uzsvēra šo melno tanatosa slāni mūsu zemapziņā. Mēs baidāmies, bet arī alkstam nāvi. Diemžēl saulainā pasaciņa par visas cilvēces labumu nekad nebūs tik uzbudinoša kā nāves sindroma dažādās izpausmes. Un to izmanto – gan televīzijā, gan videospēlēs, gan visās Holivudas drazās. Līdz ar jauno tehnoloģiju ienākšanu tas vēl lielākā masā tiek gāzts cilvēkiem pāri. Un tajā skaitā – skolēniem. 18 gados, iespējams, ir vairāk prāta un spēju atšķirt, kas ir kas, bet mazie to nespēj, tāpēc ierobežojumi, kas būtu fiksēti likumā un samazinātu pieejamību vardarbības baudīšanai bērnu vecumā, ir vajadzīgi, lai nepiesārņotu jaunās smadzenes ar visiem šiem nāves sārņiem un slepkavnieciskajām tieksmēm.” Maija Kūle: Jāatgriežas pie filosofijas mācīšanas skolās.

INTERVIJA –  nra.lv: Aisma Orupe, 17.decembris 2015, 18:05
tiešsaiste: nra.lv/latvija/158347-maija-kule-jaatgriezas-pie-filosofijas-macisanas-skolas.htm