ĒTL 2019. gada skolēnu aptaujas rezultātu apkopojums, secinājumi

Š.g.pavasarī (no 28.marta līdz 12.maijam) aicinājām vecāko klašu skolēnus piedalīties aptaujā par audiovizuālo mediju piedāvājumu Latvijā un attieksmi pret to, lai rosinātu pārdomas un sekmētu jauniešos kritisku attieksmi pret virspusīgiem ekrānpiedāvājumiem, tādā veidā atbrīvojot vietu radošumam reālajā dzīvē, stiprinot jauniešu patstāvību un suverēnu spriestspēju, kas balstīta klasiskās kultūras vērtībās.

Aptaujā piedalījās 429 respondenti.

Jaunieši atsaucās no visas Latvijas – aptaujā piedalījās 25 skolas: Zvejniekciema vidusskola, Jēkabpils 3. vidusskola, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža, Špoģu vidusskola, Liepājas valsts 1.ģimnāzija, Ogres 1. vidusskola, Skaistkalnes vidusskola, Bauskas valsts ģimnāzija, Rīgas 95. vidusskola, Trikātas pamatskola, Svētes pamatskola, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Rīgas Teikas vidusskola, Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola, Daugavpils 16. vidusskola, Jelgavas valsts ģimnāzija, Rīgas 71. vidusskola, Rīgas Raiņa 8. vakarskola, Vaboles vidusskola, Olaines 1. vidusskola, Jelgavas 5. vidusskola, Rīgas 10. vidusskola, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Rīgas 89. vidusskola, Ādažu vidusskola.

Paldies skolotājiem, kuri rosināja savus jauniešus padomāt par šiem jautājumiem un piedalīties apataujā!

Respondentu vecums pamatā ir 16, 17, 18 gadi.

Jautājumi tika veidoti tā, lai tie izraisītu pārdomas, kas iesniedzas dziļāk par īso “Jā ” vai “Nē.”

Par ekrānpiedāvājumiem dēvēts tiek tas viss, ko var redzēt uz lielāka vai mazāka ekrāna.

Atbildes uz jautājumiem:

Kad skatās? – Visas dienas garumā, bet par piemērotāko laiku tiek uzskatīti vakari.

Kur skatās? – Savos telefonos aptuveni 72%, datorā 62%, TV 26%, kino 14%. 6% norāda, ka neskatās vispār.

Ko skatās? – Priekšroka tiek dota sociālajiem tīkliem – gandrīz 82%, citu valstu piedāvājumiem (TV, kinofilmām) – 52%, datorspēlēm – 30%, ziņu portāliem (Apollo, Delfi …) – 25%, Latvijas televīzijas raidījumiem un latviešu filmām televīzijā vai kino –15%, bet 14% skatās, kas pagadās.

Cik ilgs laiks dienā tiek veltīts ekrānpiedāvājumiem? – No dažām minūtēm līdz pat 12 stundām, pārsvarā 3 līdz 4 stundas. Lai liktu padomāt, jauniešiem vajadzēja aprēķināt arī, cik laika tam patērē nedēļā un mēnesī. Un tad ir pašu izdarīts secinājums: “daudz”!

Vai sociālajos tīklos pavadītais laiks var bagātināt dzīvi?  – “Jā” – 43,6%; “Nē” – 15,2; 41,3% – “Grūti pateikt, nezinu”.

Kāda ir attieksme pret vardarbības attēlojumu uz ekrāna? – Pieņem kā “nepieciešamību” 17,7%;  negatīva, cenšas izvairīties 49,2%; atkarīgs no noskaņojuma un draugiem 33,1%.

Uz atvērtajiem jautājumiem atbildes sniedza 4.daļa respondentu. Ir redzams, ka jaunieši vēlas runāt par šiem jautājumiem, ka tie ir aktuāli. Un mūsu pienākums – palīdzēt orientēties audiovizuālo mediju piedāvājumā, izprast to savdabību un ietekmi!