Aktualitātes

Tiek gatavota starptautiska konference “Bērnu tiesības un ekrānmediju  piedāvājums”. Konference notiks 2019. gada 8.oktobrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

Konferences programmā:

  • Bērnu tiesību filozofiskie un ētiskie pamati.
  • Bērns latviskajā izpratnē un tā vieta sabiedrībā latviešu dainu kontekstā.
  • Bērns starp patiesību un realitāti.
  • Ekrānmediji kā bērnu izaugsmes vides neatņemama daļa un to iedarbība uz bērna smadzenēm.
  • Bērnu tiesību konvencijas principu sadursme ar virtuālās vardarbības realitāti. Situācija. Risinājumi. Izredzes.
  • Bērnu koncentrēšanās spēju deficīts, tā medikamentēšanas kritika – ANO Starptautiskās sociālo darbinieku federācijas (IFSW) atzinumi ekrānmediju kontekstā.
  • ĒTL skolēnu aptaujas rezultātu prezentācija un nepieciešamās rīcības priekšlikumi.
  • Bērnu un jauniešu veselības stāvokļa raksturojošie dati Latvijā.
  • Audiovizuālo mediju brutalizēšanas cēloņi un to novēršanas iespējas.
  • Konferences aicinājums

***

Audiovizuālo mediju lietotprasmes jēdziena formulējums
Lasīt vairāk