Konferences “Bērnu tiesības un ekrānmediju  piedāvājums” aicinājums

Mēs, starptautiskās zinātniskās konferences “Bērnu tiesības un ekrānmediju piedāvājums” 2019. gada 8.oktobrī LU Lielajā aulā dalībnieki, referenti un viesi, esam norūpējušies par virtuālās vardarbības attēlojuma izplatību Latvijā un tā sekām sabiedrībā.

Pārsātinātība ar virtuālās vardarbības attēlojumiem izpaužas daudzos nevēlamos veidos: tai seko vardarbība pret bērniem un bērnu starpā, ģimenē, vardarbība pret sievieti, narkomānija, alkoholisms, pedofīlija…  Konferencē izskanējušos referātos un pētījumos šo negatīvo parādību pieaugums saistīts ar ekrānmediju piedāvājuma negatīvo saturu un zemo kvalitāti. No tā jau sen brīdināja ievērojamais amerikāņu mediju zinātnieks Neils Postmans savā darbā “Tehnopols. Tehnoloģiju vara un sabiedrības spriestspēju izskaušana” (1992).

Zinātniekiem, pedagogiem, ārstiem, psihologiem, medijprasmes ekspertiem ir padziļināti jāpēta audiovizuālo mediju savdabība un vardarbības attēlošanas ierobežošanas iespējas. Nopietnāk jāpievēršas ekrānmediju piedāvājumam Latvijā ar mērķi to koriģēt un izglītot sabiedrību par ekrānmediju savdabību, spēcīgo psiholoģisko ietekmi un pēdām, ko šī ietekme atstāj patērētājos. Latvijā stingrāk jāievēro Bērnu tiesību konvencijas noteikumi.

Lai to panāktu, “Ētikas tilts Latvijā” sadarbībā ar LU Filosofijas un socioloģijas institūtu starptautiskās konferences “Bērnu tiesības un ekrānmediju piedāvājums” noslēgumā

AICINA

LR Izglītības un zinātnes ministrijā ieviest audiovizuālo mediju izglītības sektoru, kas darbojas inovatīvi, nodrošinot augšminēto nepieciešamību izglītot bērnus, skolotājus, audzinātājus par šo mediju savdabību, spēcīgo ietekmi un vardarbīgo vilinājumu ierobežošanu.

LR Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļā ieviest audiovizuālo mediju piedāvājuma analīzes sektoru, kas darbojas patstāvīgi un inovatīvi, rosinot šo mediju iepirkumu veicējos viņu atbildību par valsts likumu un bērnu tiesību ievērošanu.

Izstrādāt jaunus audiovizuālo mediju ražošanas finansējuma kritērijus Latvijā, aicinot uz ētiskās dimensijas klātbūtni katrā darbā, pašmērķīgas vardarbības attēlojuma noliegumu un Latvijas klasiskās kultūras vērtību apliecinājumu; veicināt audiovizuālo mediju radošajos darbiniekos atbildību par bērnu tiesību konvenciju un likumu ievērošanu.

***

Konferences “Bērnu tiesības un ekrānmediju  piedāvājums” tēzes
Lasīt vairāk

***

Audiovizuālo mediju lietotprasmes jēdziena formulējums
Lasīt vairāk