NEPLP Sabiedriski konsultatīvās padomes locekļa “Ētikas tilts Latvijā” redzējums par sabiedriskajiem medijiem pēc iziešanas no reklāmas tirgus (atbilde NEPLP 2020.gada 2.jūnija aicinājumam)

1.

Katra reklāma ir raidījuma dramaturģijas traucējums un būtiski mazina tā pašvērtību, traucējot skatītāja un klausītāja uztveri.

Reklāmas raidlaika vietā lai ienāk informatīvi raidījumi par ekrānmediju specifisko dabu un no tās izrietošo lielo ietekmes spēku uz patērētāju; tie aicinātu skatītāju uz pārdomātu attieksmi pret esošo piedāvājumu, ņemot vērā zinātnieku secinājumus par ietekmes nelabvēlīgajām sekām uz cilvēku, īpaši bērnu un jauniešu, psihi un sabiedrību kopumā.

Pēc LTV un LR iziešanas no reklāmas tirgus īpaša uzmanība jāpievērš raidījumu saturiskajai un  ētiski estētiskai kvalitātei, apzinoties Sabiedriska pasūtījuma tikumisko uzdevumu – veicināt sabiedrības briedumu būtisko jautājumu risināšanā, izceļot vispusīgi izglītotas personības lomu valsts dzīvē un stiprinot katrā cilvēkā viņa radošumu Latvijas labā. Sabiedriskie mediji neslēpj negatīvās parādības, nosaucot tās, netīksminās, bet meklē un uzrāda ceļu, kā tās novērst.

Lai veicinātu sabiedrības saliedētību un stiprinātu valsts piederību tās vēsturiskajā dziļumā, vēlamas sarunas ar Latvijas personībām par būtisko dzīvē, iesaistot šādos raidījumos atskati uz latviešu tautas dziesmām un klasisko literatūru, tādējādi stiprinot piederību noteiktam kultūras lokam.

Sabiedriskie mediji regulāri aicina uz inovatīvām sarunām Latvijas skolotājus, lai vērstu uzmanību uz izglītības stāvokli Latvijā un problēmām, ja tādas ir, kā arī  meklētu to risinājumu ar visas sabiedrības atbalstu.

Regulāri – tēmas par bērnu stāvokli valstī, lai rosinātu sabiedrības interesi par visu, kas attiecas uz darbu ar bērniem un bērnu labā.

Sabiedriskie mediji regulāri aicina uz sarunu Valsts prezidentu par dažādām valsts dzīvē svarīgām aktuālām tēmām.

Sabiedriskie mediji veido raidījumus, kas izskaidro skatītājam, klausītājam programmu reitingu tapšanas vēsturi un praktisko noteikšanas mehānismu, kā arī raksturo to starptautisko firmu, kurā tiek veikts gala aprēķins par reitingiem Latvijā. Sabiedriskie mediji veicina diskusiju par šāda reitinga atbilstību reālajām skatītāju interesēm valstī.

Sabiedriskie mediji atsakās no reitinga pakalpojumiem un izstrādā savu skatītāju interešu izziņas modeli, kas kalpotu atbilstošas programmas veidošanai Latvijā.

Lai veicinātu sabiedrības informētību par Sabiedrisko mediju daudzveidīgo piedāvājumu, iknedēļas programma (arī drukātā formā) ar detalizētu informāciju par piedāvājumiem iekļauj iespēju skatītājiem un klausītājiem ērtā formātā izteikt atsauksmes un vēlmes, kas daļēji tiek publicētas un ir palīgs mediju darba pilnveidošanā.

2.

Pēc iziešanas no reklāmas tirgus Sabiedrisko mediju prioritārais mērķis ir kalpot Latvijas valsts un tās iedzīvotāju interesēm, veicināt cilvēku patstāvību spriedumos un radošumu ik katras problēmas risinājumā. Mūsu identitātes un valsts nākotnes vārdā veicināt Latvijā dzīvojošo dažādo kultūru uzplaukumu un labvēlīgu sadarbību ar latvietību, stiprinot Latvijas kultūras senos, līdz šodienai dzīvos pamatus kā vērtīgu Eiropas un pasaules kultūras daļu.

***

Konferences ” Bērnu tiesības un ekrānmediju piedāvājums” aicinājums

Mēs, starptautiskās konferences “Bērnu tiesības un ekrānmediju piedāvājums” 8.oktobrī 2019. gadā LU Lielajā aulā dalībnieki, referenti un viesi esam norūpējušies par virtuālās vardarbības attēlojuma izplatību Latvijā un tā sekām sabiedrībā.

Pārsātinātība ar virtuālās vardarbības attēlojumiem izpaužas daudzos nevēlamos veidos: tai seko vardarbība pret bērniem un bērnu starpā, ģimenē, vardarbība pret sievieti, narkomānija, alkoholisms, pedofīlija…  Konferencē izskanējušos referātos un pētījumos šo negatīvo parādību pieaugums saistīts ar ekrānmediju piedāvājuma negatīvo saturu un zemo kvalitāti. No tā jau sen brīdināja ievērojamais amerikāņu mediju zinātnieks Neils Postmans savā darbā “Tehnopols. Tehnoloģiju vara un sabiedrības spriestspēju izskaušana” (1992).

Zinātniekiem, pedagogiem, ārstiem, psihologiem, medijprasmes ekspertiem ir padziļināti jāpēta audiovizuālo mediju savdabība un vardarbības attēlošanas ierobežošanas iespējas. Nopietnāk jāpievēršas ekrānmediju piedāvājumam Latvijā ar mērķi to koriģēt un izglītot sabiedrību par ekrānmediju savdabību, spēcīgo psiholoģisko ietekmi un pēdām, ko šī ietekme atstāj patērētājos. Latvijā stingrāk jāievēro Bērnu tiesību konvencijas noteikumi.

Lai to panāktu, “Ētikas tilts Latvijā” sadarbībā ar LU Filosofijas un socioloģijas institūtu starptautiskās konferences “Bērnu tiesības un ekrānmediju piedāvājums” noslēgumā

AICINA

LR Izglītības un zinātnes ministrijā ieviest audiovizuālo mediju izglītības speciālistus, kas darbojas inovatīvi, nodrošinot augšminēto nepieciešamību izglītot bērnus, skolotājus, audzinātājus par šo mediju savdabību, spēcīgo ietekmi un vardarbīgo vilinājumu ierobežošanu.

LR Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļā ieviest audiovizuālo mediju piedāvājuma analīzes sektoru, kas darbojas patstāvīgi un inovatīvi, rosinot šo mediju iepirkumu veicējos viņu atbildību par valsts likumu un bērnu tiesību ievērošanu.

Izstrādāt jaunus audiovizuālo mediju ražošanas finansējuma kritērijus Latvijā, aicinot uz ētiskās dimensijas klātbūtni katrā darbā, pašmērķīgas vardarbības attēlojuma noliegumu un Latvijas klasiskās kultūras vērtību apliecinājumu; veicināt audiovizuālo mediju radošajos darbiniekos atbildību par bērnu tiesību, konvenciju un likumu ievērošanu.

***

Konferences ” Bērnu tiesības un ekrānmediju piedāvājums” tēzes
Lasīt vairāk

***

Audiovizuālo mediju lietošanasprasmes jēdziena formulējums
Lasīt vairāk