Aktualitātes

Audiovizuālo mediju piedāvājuma kritikas biedrība “Ētikas tilts Latvijā” sadarbībā ar Latvijas Universitāti, LU Filozofijas un socioloģijas institūtu šī gada 8. oktobrī LU Lielajā aulā rīko starptautisku konferenci “Bērnu tiesības un ekrānmediju  piedāvājums”. 

Programma

9:30 Reģistrācija

10: 00 – 10:15 Uzrunas

10: 30 Bērnu tiesību filozofiskie un ētiskie pamati.  Prof., dr. habil. phil. Maija Kūle

10: 50 Bērns latviskajā izpratnē un tā vieta sabiedrībā latviešu dainu kontekstā. Dr. theol., rakstniece Eva Mārtuža

11: 10 Ekrānmediji kā reālu attiecību aizvietotāji bērnībā un šīs aizvietošanas sekas dzīvē.  Dr. phil. Paskāls Rudins, ANO Starptautiskās sociālo darbinieku  federācijas (IFSW) reprezentants Ženēvā, Šveice

11: 30 Bērns starp patiesību un realitāti. Dr. phil. Lāsma  Pirktiņa, Vācija 

11: 50 Ekrānmediji kā būtiska vides daļa un to iedarbība uz bērnu.  Mg. philol., Mg. art, kinorežisore Leonija Vusa-Mundeciema, Vācija

Kafijas pauze līdz 13:10

13: 10 Bērnu tiesību konvencijas principu sadursme ar virtuālās vardarbības realitāti. Situācija. Risinājumi. Izredzes.  Mg. ed. Jānis Pāvulēns, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

13: 30 Bērnu un jauniešu veselības stāvokli raksturojošie dati Latvijā. Mg. sc. soc. Zane Zeile

13: 45 Kā runāt ar bērniem par ekrānmedijiem? Dr. phil. Iveta Pirktiņa

14: 05 ĒTL skolēnu aptaujas rezultātu apkopojums, secinājumi. Mg. paed. Veronika Dzalbe

14: 20 Audiovizuālo mediju brutalizēšanas cēloņi un to novēršanas iespējas. Bc. hist. Raivis Zeltīts  

14: 40 – 16: 00 Konferences aicinājums un izskaņa

Dalībai konferencē lūdzam pieteikties līdz 4.oktobrim – info@etikastilts.lv

Kontaktpersona Veronika Dzalbe, tel. 29126836.

Dalībnieki saņems apliecinājumu par piedalīšanos konferencē.

***

Audiovizuālo mediju lietotprasmes jēdziena formulējums
Lasīt vairāk