Aktualitātes

Tiek gatavota starptautiska konference “Bērnu tiesības un ekrānmediju  piedāvājums”. Konference notiks 2019. gada 8.oktobrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

***

Audiovizuālo mediju lietotprasmes jēdziena formulējums
Lasīt vairāk