Audiovizuālo mediju lietotprasmes jēdziena formulējums

Audiovizuālo mediju lietotprasme ietver ekrānmediju savdabības izpratni un zināšanu par šo mediju visaptverošo ietekmi uz patērētāju, kā arī raidaparātu apkalpes iemaņas, tai skaitā bērnu un jauniešu aizsardzībai domāto filtru lietošanu.
Audiovizuālo mediju lietotprasmes uzdevums un mērķis ir nodrošināt sabiedrību ar zināšanām, kas ir nepieciešamas, lai orientētos šodienas plašajā audiovizuālo mediju piedāvājumu klāstā un strikti nodalītu šo mediju no literatūras un citiem saziņas līdzekļiem.
Tikai apzinoties audiovizuālo mediju specifiku, var izdarīt pareizo izvēli, lai pasargātu sevi un augošo paaudzi no nevēlamām ietekmēm un to radītajām sekām, tā stiprinot latvietību un savu pilsonisko integritāti.

“Ētikas tilts Latvijā” piedāvā

Balstoties uz profesionālajām zināšanām par ekrānmediju savdabību un starptautiskiem pētījumiem par audiovizuālo mediju piedāvājuma radītajām sekām pasaulē, publicēt sagatavoto izdevumu

NO KURIENES NĀK AUKSTAS SIRDIS
Audiovizuālo mediju mazā skaidrojošā “vārdnīca”