Audiovizuālo mediju lietotprasmes jēdziena formulējums

Audiovizuālo mediju lietotprasme ietver ekrānmediju savdabības izpratni un zināšanu par šo mediju visaptverošo ietekmi uz patērētāju, kā arī raidaparātu apkalpes iemaņas, tai skaitā bērnu un jauniešu aizsardzībai domāto filtru lietošanu.
Audiovizuālo mediju lietotprasmes uzdevums un mērķis ir nodrošināt sabiedrību ar zināšanām, kas ir nepieciešamas, lai orientētos šodienas plašajā audiovizuālo mediju piedāvājumu klāstā un strikti nodalītu šo mediju no literatūras un citiem saziņas līdzekļiem.
Tikai apzinoties audiovizuālo mediju specifiku, var izdarīt pareizo izvēli, lai pasargātu sevi un augošo paaudzi no nevēlamām ietekmēm un to radītajām sekām, tā stiprinot latvietību un savu pilsonisko integritāti.

“Ētikas tilts Latvijā” piedāvā

Balstoties uz profesionālajām zināšanām par ekrānmediju savdabību un starptautiskiem pētījumiem par audiovizuālo mediju piedāvājuma radītajām sekām pasaulē, sagatavot izdevumu

                      AUDIOVIZUĀLO  MEDIJU  LIETOTPRASME

                      Īsumā par būtisko, kas jāzina audiovizuālo mediju lietotājiem

SATURS

  1. Ieskats neilgajā kino vēsturē un attieksmē pret vardarbību.
  2. Filmas un citu ekrānmediju savdabība un ietekmes spēks.
  3. Iztēle – līdzjūtība – vardarbības attēlojumi ekrānmedijos un atkarība no tiem.
  4. Kā izkļūt no eklrānmediju atkarību loka.
  5. Pārlieku liela ekrānmediju patēriņa alternatīvas.
  6. Rūdolfa Blaumaņa noveles “Purva bridējs” un Leonīda Leimaņa filmas  “Purva bridējs” salīdzinošā analīze filmas būtības labākai izpratnei.
  7. Ieteikumi bērnu un jauniešu aizsardzībai