Audiovizuālo mediju lietotprasmes jēdziena formulējums

Audiovizuālo mediju lietotprasme ietver ekrānmediju savdabības izpratni un zināšanu par šo mediju visaptverošo ietekmi uz patērētāju, kā arī raidaparātu apkalpes iemaņas, tai skaitā bērnu un jauniešu aizsardzībai domāto filtru lietošanu.
Audiovizuālo mediju lietotprasmes uzdevums un mērķis ir nodrošināt sabiedrību ar zināšanām, kas ir nepieciešamas, lai orientētos šodienas plašajā audiovizuālo mediju piedāvājumu klāstā un strikti nodalītu šo mediju no literatūras un citiem saziņas līdzekļiem.
Tikai apzinoties audiovizuālo mediju specifiku, var izdarīt pareizo izvēli, lai pasargātu sevi un augošo paaudzi no nevēlamām ietekmēm un to radītajām sekām, tā stiprinot latvietību un savu pilsonisko integritāti.

“Ētikas tilts Latvijā” piedāvā

Balstoties uz biedrībā pieejamiem starptautisku pētījumu materiāliem par audiovizuālo mediju ietekmju radītajām sekām pasaulē un profesionālām zināšanām par ekrānmediju savdabību kontekstā ar citiem sazināšanās līdzekļiem, sagatavot izdevumu

AUDIOVIZUĀLO MEDIJU LIETOTPRASMES ROKASGRĀMATA

Saturs

1. Ekrānmediju savdabība, to neilgā vēsture un attieksme pret vardarbību.
2. Ekrānmediju savdabīgās ietekmes izraisītās sekas pasaulē – starptautisku pētījumu apkopojums.
3. Praktiska filmas savdabības izpratnes veicināšana, salīdzinot R.Blaumaņa noveli „Purva bridējs” ar L. Leimaņa filmu „Purva bridējs”.
4. Elektronisko mediju ietekme uz bērnu un jauniešu veselību – neirobiologu atziņas.
5. Praktiski padomi raidtehnikas lietošanā – filtri, brīdinājumi, etc.
6. Jaunās raidtehnikas ultimāts.

Rokasgrāmata spētu palīdzēt ikvienam apzinātāk attiekties pret šo samērā jauno mediju, bet skolotājiem, audzinātājiem un vecākiem tā dotu nepieciešamās zināšanas, lai varētu strādāt ar bērniem šai ziņā. Mediju darbinieku tālākizglītībā tā, iespējams, palīdzētu atrisināt dažu labu strīdu par to, cik „lietderīgi” ir vardarbības un pornogrāfijas attēlojumi uz ekrāniem un veicinātu varbūt viņos arī dzīvi apliecinošas attieksmes izpausmi ekrānpiedāvājumos.
ĒTL realizētā vecāko klašu audzēkņu aptauja 2013. gada pavasarī liecina par to, ka nav izpratnes par ekrānmediju savdabību. 91% no 440 atbildētājiem noskatās vardarbības attēlojumos uz ekrāniem, var tos atcerēties un atstāstīt, bet tikai 5% apzinās to ietekmi (un tomēr skatās!) Darbs tātad pie šādas rokasgrāmatas būtu jāsāk drīz, ja gribam situāciju kaut nedaudz uzlabot.