Satversmes 100. pants – vārda brīvība attiecībā uz ekrānmedijiem

Audiovizuālo mediju piedāvājuma kritikas biedrība Ētikas Tilts Latvijā sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Filozofijas un socioloģijas institūtu ir iecerējusi rīkot starptautisku zinātnisku konferenci ar darba nosaukumu

          “Satversmes 100. pants – vārda brīvība attiecībā uz ekrānmedijiem”.

Konferencē būtu ietveramas sekojošas tēmas:

  1. Vai ir atrunāti tie faktori, kas ierobežo vārda brīvību – atbildība par augošo paaudzi,  atbildība pret valsti.
  2. Vārda – un ekrānmediji: kopējais un atšķirīgais.
  3. Attēla suģestija un vilinājums atdarināt redzēto.
  4. Vardarbības un pornogrāfijas attēlojums uz ekrāna – mērķi, iemesli un iedarbības sekas sabiedrībā.
  5. Brīvības jēdziena praktiskais un filosofiskais skaidrojums.
  6. Ekrānmediju satura un formas vienības īpašais spēks un iedarbība – ekrānmediji kā praktiskās dzīves skola.

Konferences izskaņā aicinājums:
Ekrānmediju piedāvājumā īstenot latviešu klasiskās kultūras ētisko dimensiju (Skat. it īpaši Raiņa un Kārļa Skalbes darbus).

Aicinām sponsorus atbalstīt šo pasākumu, iepriekš sazinoties ar mums un ziedojot līdzekļus.