Mākslas ētiskā dimensija un ekrānmediji

Audiovizuālo mediju piedāvājuma kritikas biedrība Ētikas Tilts Latvijā sadarbībā ar Filozofijas un socioloģijas institūtu ierosina organizēt konferenci par šo tēmu, lai reflektētu par mākslas un ikdienas dzīves kopsakarībām sabiedrībā, izceļot tajā it īpaši ekrānmediju lomu.

Konferencē būtu vēlams apspriest sekojošus jautājumus:

  1. Mākslas funkcijas skaidrojums laikmetu gaitā.
  2. Mākslas trivializēšana 20. gadsimtā.
  3. Tagadnes krīze un filosofijas atbildība, ieskats tāda paša nosaukuma grāmatā.
  4. Ekrānmāksla kā īpaši spēcīgs ierocis cīņā par savu interešu īstenošanu 20. un 21. gadsimtā.
  5. Ekrānmediju ekspansijas cēloņi un sekas 21. gadsimtā.
  6. Brutāls mediju piedāvājums un vides piesārņošana – kopējais, atšķirīgais.

Konferences noslēgumā aicinājums:

Apzināties mākslas funkcijas ētiskās dimensijas nepieciešamību
Latvijas nākotnes interesēs.

Konferences auditorija: skolotāji, studenti, augstskolu docenti, Saeimas deputāti.

Konferences mērķis pievērst Latvijas akadēmiskās publikas uzmanību vienai no aktuālākajām sabiedrības problēmām: ētiskās dimensijas zudumam ikdienas attiecībās un mediju piedāvājumā.

Aicinām sadarbības partnerus un sponsorus, lai šī konference varētu notikt.

Lūdzam rakstīt: etikas-tilts@inbox.lv