Bērnu tiesības un ekrānmediju piedāvājums

Audiovizuālo mediju piedāvājuma kritikas biedrība Ētikas Tilts Latvijā sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Filozofijas un socioloģijas institūtu un Latvijas bērnu liktenī ieinteresētām nevalstiskām organizācijām ir iecerējusi rīkot starptautisku zinātnisku konferenci ar darba nosaukumu:

Bērnu tiesības un ekrānmediju piedāvājums”.

Konferencē būtu apspriežamas sekojošas tēmas:

  1. Bērnu tiesību konvencijas satura galvenā nostādne – nodrošināt bērniem labvēlīgu sociālo, morālo un garīgo izaugsmes vidi.
  2. Ekrānmediji ka bērnu izaugsmes vides būtiska sastāvdaļa.
  3. Ekrānmediju iedarbība uz bērna smadzenēm.
  4. Bērns latviskajā izpratnē – latviešu tautas dziesmas kontekstā.
  5. Bērnu tiesības un pieaugušo pienākums ekrānmediju piedāvājuma kontekstā.
  6. Bērnu tiesību īstenošanas programma Latvijā.

Konferences noslēgumā aicinājums:

      Ierobežot pieaugušo visatļautību par labu Latvijas augošajai paaudzei.

Lūdzam sponsoru atbalstu šīs konferences īstenošanā, iepriekš sazinoties ar mums.