„Latvijas inteliģence beidzamos gados pārdzīvo klusu traģēdiju, jo visur ir nomanāmi centieni sašaurināt to gaišo gara pasauli, kura bija par pamatu mums brīvības cīņās un ar kuru mēs uzvarējām.”
Kārlis Skalbe, 1920

„Kamēr vien pastāvēs vērtības, kas sasniedzamas, tiecoties pārvarēt sevi, skatiens augšup apvienos cilvēkus.”
Maija Kūle, 2007

Divi citāti, ar kuriem iesākam sarunu internetā, ir attāli laikā, bet vienoti izpratnē par garīgām vērtībām. Gribam runāt par to, kā mēs šodien Latvijā varam dzīvot nepiesārņotā garīgā vidē un vērst skatienus augšup!

Ētika ir mācība par vēlamo cilvēku sadzīvē. Ētikas tilts vieno dzīvi un mākslu – divas realitātes, kas mijiedarbojas. Lai dzīve taptu skaidrāka, mākslai ir jāapzinās sava sūtība, sava funkcija un saikne ar dzīves īstenību.

Kino, televīzija, video, datorspēles – viss ir jaunradīta īstenība ar mazāku vai lielāku domu un jūtu dziļumu. Palīdzēt saprast un orientēties, ko šodien audiovizuālais piedāvājums mums sniedz, ir viens no mūsu biedrības galvenajiem uzdevumiem.